Publikácie

Mám Erdősovo číslo 2 cez nasledujúce spojenia:

  • Jozef Doboš, spoluautor: Tibor Šalát MR 84a:54003, Zbl 518.26005
  • Tibor Šalát, spoluautor: Paul Erdős MR 99e:11013, Zbl 0939.11005

Google scholar profil.

2018

Doboš, Jozef

Poznámka o postupnostiach (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 47 (1), pp. 11-17, 2018, ISSN: 1335-4981.

(Abstrakt | Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

2017

Doboš, Jozef

Matematické znaky a značky používané v prírodných vedách a v technike, norma STN 80000-2 (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 46 (3), pp. 1-6, 2017, ISSN: 1335-4981.

(Abstrakt | Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

2016

Doboš, Jozef

Poznámka o iracionálnych rovniciach s parametrom (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 45 (4), pp. 1-8, 2016, ISSN: 1335-4981.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

2015

Doboš, Jozef

Poznámka o Vennových diagramoch (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 44 (4), pp. 1-6, 2015, ISSN: 1335-4981.

(Abstrakt | Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

Poznámka o metóde testovacích bodov (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 44 (4), pp. 21-28, 2015, ISSN: 1335-4981.

(Abstrakt | Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

Reálne čísla a Microsoft Excel (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 44 (1), pp. 1-6, 2015, ISSN: 1335-4981 EV 915/08.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

2014

Doboš, Jozef

Rozklady (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 43 (4), pp. 9-16, 2014, ISSN: 1335-4981 EV 915/08.

(Abstrakt | Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

Úvodník (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 43 (1), pp. 1-2, 2014, ISSN: 1335-4981 EV 915/08.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

2013

Doboš, Jozef

Príbeh o skúške správnosti (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 42 (4), pp. 9-14, 2013, ISSN: 1335-4981.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

A continuous, nowhere monotone function (Článok)

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 44 (4), pp. 617-620, 2013, ISSN: 0020-739X (Print), 1464-5211 (Online).

(Abstrakt | Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Cechlárová, Katarína; Doboš, Jozef; Pillárová, Eva

On the existence of equitable cake divisions (Článok)

Information Sciences, 228, pp. 239–245, 2013, ISSN: 0020-0255.

(Abstrakt | Linky | BibTeX | Značky: real functions)

2012

Doboš, Jozef

Poznámka o istom neurčitom integráli (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 41 (4), pp. 1-4, 2012, ISSN: 1335-4981 EV 915/08.

(Abstrakt | Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

Poznámka o kubických rovniciach (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 41 (2), pp. 1-5, 2012, ISSN: 1335-4981.

(Abstrakt | Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

2011

Cechlárová, Katarína; Doboš, Jozef; Pillárová, Eva

On the existence of equitable cake divisions (Preprint)

Institute of Mathematics, Faculty of Science, P J Šafárik University Jesenná 5, 040 01 Košice, Slovakia, (4), 2011.

(Linky | BibTeX | Značky: real functions)

2010

Doboš, Jozef

Poznámka o Eulerovom rade (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 39 (3), pp. 19-22, 2010.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

Od lineárnej kombinácie k vlastným hodnotám (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 39 (3), pp. 23-26, 2010.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

2009

Doboš, Jozef

Vyučovanie matematiky ako intelektuálna výzva (Príspevok v zborníku)

Acta Mathematica 12, Zborník zo VII. nitrianskej konferencie, pp. 3-7, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University Nitra, Slovak Republic, 2009, ISBN: 978-80-8094-614-2.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

Integrálne súcty (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 38 (1), pp. 13-20, 2009.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

2008

Doboš, Jozef

Out of l'Hôspital clutches: an example (Článok)

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 39 (4), pp. 541-544, 2008.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

Some Irrationals do not have Special Names (Článok)

Mathematical Spectrum, 41 (1), pp. 8-10, 2008.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

Extrema (Appendix on extremal problems for realvalued functions of two variables) (Kapitola v knihe)

CLASSICALREALANALYSIS.INFO, 2008.

(Linky | BibTeX | Značky: real functions)

2007

Doboš, Jozef

Lomená ciara (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 36 (4), pp. 31-34, 2007.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

ODE without complex numbers: another look (Článok)

Teaching Mathematics and its Applications, 26 (4), pp. 196-200, 2007.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

2006

Doboš, Jozef

Iracionálne rovnice a nerovnice. Je postup korektný? (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 35 (3), pp. 1-4, 2006.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

GNUPLOT. Rozšírený úvod

Doboš, Jozef

GNUPLOT. Rozšírený úvod (Kniha)

FEI TU, Košice, Slovak Republic, 2006, ISBN: 80-8073-636-7.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

2005

Doboš, Jozef

Poznámka o spojitosti (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 34 (3), pp. 1-10, 2005.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

2004

Doboš, Jozef

Lokálne extrémy (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 33 (1), pp. 15-21, 2004.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

Periodické funkcie (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 33 (4), pp. 15-23, 2004.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

2003

Numerická matematika

Bača, Martin; Doboš, Jozef; Knežo, Dušan; Schusterová, Jana

Numerická matematika (Skriptá)

SjF TU Košice, 2003, ISBN: 80-8073-483-6.

(BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

gnuplot - grafický software (aj ) pre matematikov (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 32 (4), pp. 1-18, 2003.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Rovnice a nerovnice

Doboš, Jozef

Rovnice a nerovnice (Kniha)

Bolchazy-Carducci Publishers, Inc., Wauconda, Illinois, USA, 2003, ISBN: 0-86516-558-0.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

2002

Zbierka úloh z matematiky III

Doboš, Jozef; Záskalická, Mária

Zbierka úloh z matematiky III (Skriptá)

SjF TU Košice, 2002, ISBN: 80-89066-23-2.

(BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

AG-nerovnosť (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 31 (2), pp. 4-11, 2002.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

Poznámka o limitách (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 33 (3), pp. 15-19, 2002.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

Kvadratické rovnice a nerovnice (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 31 (4), pp. 10-18, 2002.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

2000

Doboš, Jozef

Od paraboly k inverznej funkcii (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 29 (4), pp. 15-20, 2000.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

1999

Matematické etudy

Doboš, Jozef

Matematické etudy (Kniha)

MANACON, Prešov, 1999, ISBN: 80-85668-82-3.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Ján Borsík Jozef Doboš, Miroslav Repický

Sums of quasicontinuous functions with closed graphs (Článok)

Real Analysis Exchange, 25, pp. 679-690, 1999.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

Doboš, Jozef

Úlohy o periodických funkciách (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 56, pp. 19-24, 1999.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

1998

Metric Preserving Functions

Doboš, Jozef

Metric Preserving Functions (Kniha)

Štroffek, Košice, 1998, ISBN: 80-88896-30-4.

(Linky | BibTeX | Značky: metric preserving functions)

Zbierka úloh z vyššej matematiky III

Doboš, Jozef; Škerlík, Anton

Zbierka úloh z vyššej matematiky III (Skriptá)

elfa, Košice, 1998, ISBN: 80-88786-74-6.

(BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

Úvaha nad jednou zbierkou úloh (Článok)

Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 54, pp. 70-72, 1998.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

Sums of closed graph functions (Článok)

Tatra Mountains Mathematical Publications, 14, pp. 9-11, 1998.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

1997

Matematika III

Penjak, Vladimír; Doboš, Jozef; Valko, Vojtech

Matematika III (Skriptá)

HF TU Košice, 1997.

(BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef; Spišiak, Ladislav

On almost continuous functions (Príspevok v zborníku)

International Conference "Matematika a jej aplikácie v technických vedách", pp. 28-32, 1997, ISBN: 80-967636-7-9.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

Doboš, Jozef; Piotrowski, Zbigniew

When Distance Means Money (Článok)

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology , 28 (4), pp. 513-518, 1997.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

On simple continuity (Príspevok v zborníku)

International Conference "Matematika a jej aplikácie v technických vedách", pp. 25-27, 1997, ISBN: 80-967636-7-9.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

1996

Doboš, Jozef; Piotrowski, Zbigniew

A note on metric preserving functions (Článok)

International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 19 (1), pp. 199-200, 1996.

(Linky | BibTeX | Značky: metric preserving functions)

Doboš, Jozef

The standard Cantor function is subadditive (Článok)

Proceedings of the American Mathemamatical Society, 124 (11), pp. 3425-3426, 1996.

(Linky | BibTeX | Značky: metric preserving functions)

Doboš, Jozef

On modifications of the Euclidean metric on reals (Článok)

Tatra Mountains Mathematical Publications, 8, pp. 51-54, 1996.

(Linky | BibTeX | Značky: metric preserving functions)

1995

Doboš, Jozef

A survey on metric preserving functions (Článok)

Questions and Answers in General Topology, 13, pp. 129-134, 1995.

(Linky | BibTeX | Značky: metric preserving functions)

1994

Doboš, Jozef; Piotrowski, Zbigniew; Reilly, Ivan

Preimages of Baire spaces (Článok)

Mathematica Bohemica, 119 (4), pp. 373-379, 1994.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

1993

Doboš, Jozef

Functions with a closed graph and bilateral quasicontinuity (Článok)

Tatra Mountains Mathematical Publications, 2, pp. 77-80, 1993.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

Doboš, Jozef; Piotrowski, Zbigniew

Some remarks on metric preserving functions (Článok)

Real Analysis Exchange, 19, pp. 317-320, 1993.

(Linky | BibTeX | Značky: metric preserving functions)

1992

Ján Borsík, Jozef Doboš

A note on real cliquish functions (Článok)

Real Analysis Exchange, 18, pp. 139-145, 1992.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

Doboš, Jozef

Poznámka o rovniciach (Článok)

Rozhledy matematicko-fyzikální, 70 (5-6), pp. 193-196, 1992.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

1991

Matematika IV

Penjak, Vladimír; Doboš, Jozef; Heretová, Zuzana; Pavlisková, Anna; Raisová, Helena

Matematika IV (Skriptá)

SjF TU Košice, 1991, ISBN: 80-7099-067-8.

(BibTeX | Značky: teaching mathematics)

1990

Ján Borsík, Jozef Doboš

On decompositions of quasicontinuity (Článok)

Real Analysis Exchange, 16, pp. 292-305, 1990.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

Borsík,; Doboš, Jozef

On simple continuity points (Článok)

Real Analysis Exchange, 16, pp. 552-558, 1990.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

1989

Vybrané state z aplikovanej matematiky

Doboš, Jozef

Vybrané state z aplikovanej matematiky (Skriptá)

SvF TU Košice, 1989.

(BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

On discontinuity points for closed graph functions (Článok)

Real Analysis Exchnage, 15, pp. 337-339, 1989.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

Doboš, Jozef

On extremal values of continuous monotone functions (Článok)

Real Analysis Exchange, 15, pp. 407-409, 1989.

(Linky | BibTeX | Značky: real functions)

1988

Ján Borsík, Jozef Doboš

On certain decompositions of continuity (Článok)

Rendiconti dell'Istituto di Matematica dell'Universita di Trieste, 20, pp. 275-282, 1988.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

1987

Doboš, Jozef

On stationary sets for certain generalizations of continuity (Článok)

Mathematica Slovaca, 37 (1), pp. 3-7, 1987.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

Ján Borsík, Jozef Doboš

On metric preserving functions (Článok)

Real Analysis Exchange, 13, pp. 285-293, 1987.

(Linky | BibTeX | Značky: metric preserving functions)

Doboš, Jozef

On determining sets for certain generalizations of continuity (Článok)

Mathematica Slovaca, 37 (2), pp. 137-145, 1987.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

Doboš, Jozef

Simple continuity and cliquishness (Článok)

Časopis pro pěstování matematiky, 112, pp. 355-358, 1987.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

1986

Doboš, Jozef

O funkcii (Článok)

Matematické obzory, 24, pp. 63-67, 1986.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

On quasi-uniform convergence and symmetrically continuous functions (Článok)

Acta Mathematica Universitatis Comenianae, 48-49, pp. 149-151, 1986.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

1985

Doboš, Jozef

On the set of points of discontinuity for functions with closed graphs (Článok)

Časopis pro pěstování matematiky, 110, pp. 60-68, 1985.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

1983

Doboš, Jozef

A note on the invariance of Baire spaces under mappings (Článok)

Časopis pro pěstování matematiky, 108, pp. 409-411, 1983.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

1982

Ján Borsík, Jozef Doboš

On metrization of the uniformity of a product of metric spaces (Článok)

Mathematica Slovaca, 32 (1), pp. 97-102, 1982.

(Linky | BibTeX | Značky: metric preserving functions)

Doboš, Jozef

A note on the functions, the graphs of which are closed sets (Článok)

Acta Mathematica Universitatis Comenianae, 40-41, pp. 285-288, 1982.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

Doboš, Jozef; Šalát, Tibor

Cliquish functions, Riemann integrable functions and quasi-uniform convergence (Článok)

Acta Mathematica Universitatis Comenianae, 40-41, pp. 219-223, 1982.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

Doboš, Jozef

On a certain lattice of topologies on a product of metric spaces (Článok)

Mathematica Slovaca, 32 (4), pp. 397-402, 1982.

(Linky | BibTeX | Značky: metric preserving functions)

1981

Ján Borsík, Jozef Doboš

O функциях, композиция с метрикой которых является метрикой (Článok)

Mathematica Slovaca, 31 (1), pp. 3-12, 1981.

(Linky | BibTeX | Značky: metric preserving functions)

Doboš, Jozef

Some generalizations of the notion of continuity and quasi-uniform convergence (Článok)

Časopis pro pěstování matematiky, 106, pp. 431-434, 1981.

(Linky | BibTeX | Značky: generalized continuity)

Ján Borsík, Jozef Doboš

On a product of metric spaces (Článok)

Mathematica Slovaca, 31 (2), pp. 193-205, 1981.

(Linky | BibTeX | Značky: metric preserving functions)

1979

Doboš, Jozef

Trojuholníková nerovnosť (Článok)

Rozhledy matematicko-fyzikální, 58 (7), pp. 300-306, 1979.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Doboš, Jozef

Spojitosť (Článok)

Rozhledy matematicko-fyzikální, 58 (9), pp. 389-391, 1979.

(Linky | BibTeX | Značky: teaching mathematics)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *