Nevlastný Riemannov integrál a Lebesgueov integrál

V sekcii Matematická analýza IV bol pridaný materiál o vzájomnom vzťahu medzi nevlastným Riemannovým integrálom a Lebesgueovým integrálom na reálnej osi.
Veta. Nech funkcia f je integrovateľná na intervale I (ohraničenom alebo neohraničenom) v nevlastnom Riemannovom zmysle spolu aj s funkciou |f|. Potom f je Lebesgueovsky integrovateľná na I a jej nevlastný Riemannov integrál sa rovná jej Lebesgueovmu integrálu. Môžete použiť aj priamy link.