Materiály pre študentov

 • pdf Baireova veta o kategórii [112.78 kB]
  Vytvorené: 26. 12. 2012 | Verzia: 1 | Zobrazení: 379
  Kategórie: Materiály pre študentov, Funkcionálna analýza

  Definícia množiny prvej kategórie a množiny druhej kategórie. Dôkaz Baireovej vety.

 • pdf Definičné obory [319 kB]
  Vytvorené: 26. 12. 2012 | Verzia: 1 | Zobrazení: 1801
  Kategórie: Materiály pre študentov, Matematická analýza III

  Riešené príklady na definičné obory funkcií dvoch premenných.

 • pdf Euklidov algoritmus [104.36 kB]
  Vytvorené: 28. 10. 2014 | Zobrazení: 225
  Kategórie: Materiály pre učiteľov, Materiály pre študentov

 • pdf Gule v metrickom priestore [63.77 kB]
  Vytvorené: 26. 12. 2012 | Verzia: 1 | Zobrazení: 331
  Kategórie: Materiály pre študentov, Funkcionálna analýza

  Guľa s väčším polomerom, ktorá je vlastnou podmnožinou gule s menším polomerom.

 • pdf Lp priestory [113 kB]
  Vytvorené: 26. 12. 2012 | Verzia: 1 | Zobrazení: 448
  Kategórie: Materiály pre študentov, Funkcionálna analýza, Matematická analýza IV

 • pdf Metrické priestory [2.75 MB]
  Vytvorené: 26. 12. 2012 | Verzia: 1 | Zobrazení: 506
  Kategórie: Matematická analýza IV, Materiály pre študentov

 • pdf Nevlastný Riemannov integrál a Lebesgueov integrál [86.23 kB]
  Vytvorené: 26. 12. 2012 | Verzia: 1 | Zobrazení: 411
  Kategórie: Matematická analýza IV, Materiály pre študentov

  Dokazuje sa veta, ktorá hovorí o vzájomnom vzťahu týchto dvoch typov integrálu na reálnej osi.

 • pdf Riemannov integrál [2.87 MB]
  Vytvorené: 26. 12. 2012 | Verzia: 1 | Zobrazení: 602
  Kategórie: Materiály pre študentov, Matematická analýza III

  Slajdy z prednášok.

 • pdf Riešené úlohy na limitné hodnoty postupností [108.82 kB]
  Vytvorené: 26. 12. 2012 | Verzia: 1 | Zobrazení: 313
  Kategórie: Materiály pre študentov, Matematická analýza IV

 • pdf Úvod do funkcionálnej analýzy [350.97 kB]
  Vytvorené: 26. 12. 2012 | Verzia: 1 | Zobrazení: 560
  Kategórie: Materiály pre študentov, Funkcionálna analýza

 • pdf Všetky topológie na trojprvkovej množine [176.72 kB]
  Vytvorené: 26. 12. 2012 | Verzia: 1 | Zobrazení: 277
  Kategórie: Matematická analýza IV, Materiály pre študentov